Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pumpulipoijussa teitä palvelee

Raumalla 
Koulutettu Hieroja / Urheiluhieroja
Jaana Runnari
 

Olen valmistunut koulutetuksi Hierojaksi / Urheiluhierojaksi Lahden hierojakoulusta, joten olen ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, joka on merkitty VALVIRAn rekisteriin. Kuulun myös Koulutettujen hierojien liittoon (KHL). Olen erikoistunut nivelliikkuvuuden edistämiseen.


Kotkassa

Hieronta-palveluissa teitä jatkossa auttaa yhteistyökumppanimme. Koulutettu Hieroja
Minttu Teittinen
Tästä pääset uudelle sivustolle


 


   

Rauma
Kauppakatu 19, 26100 Rauma
Jaana Runnari
Puh. 044 5335 046
email. jaana(at)pumpulipoiju.fi
  
 
 

 


 

 

Seuraa meitä facebookissa tykkäämällä meistä ja kuulet ensimmäisenä uutisista, eduista ja kampanjoista!

Liity meihin Facebookissa, jossa näet kätevästi sivuston tuoreet tapahtumat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Hieroja Minttu 2850843-9

 

Minttu Teittinen

045 210 0561

minttu@pumpulipoiju.fi

 

Gutzeitintie 12 lh 3

48100 Kotka

 

 

2. Rekisteriasiat

 

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi

 

Hieroja Mintun asiakasrekisteri

 

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaiden hieronta- ja muun siihen liittyvän hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta sekä asiakassuhteen ylläpito ja seuranta
- Hoidon seuranta ammatillisen kehittymisen perusteella ja hoidollisen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi ja mittaamiseksi

Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja tilastointi, laskutus ja perintä sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien edellyttämät tehtävät
- Asiakkaiden informoiminen ja muistuttaminen Hieroja Mintun palveluista (asiakkaan suostumuksella)

Asiakkaalle tarkoituksenmukaisten hoitotoimenpiteiden arvioiminen ja niistä tiedottaminen (asiakkaan suostumuksella)

Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Osarekisterit ovat:

 

Asiakkaan esitietolomake/potilaskortti

Ajanvarausjärjestelmä (internetpohjainen, järjestelmän toimittajana www.timma.fi)

Hieronnan esitietolomake sisältää asiakkaan antamat nimi-, syntymäaika-, osoite-, puhelinnumero- ja sähköpostiosoitetiedot. Asiakkaan antamia yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Lisäksi esitietolomake sisältää asiakkaan antamat hoitotapahtuman kannalta oleelliset terveydentilatiedot. Asiakas vahvistaa tietojen oikeellisuuden ja suostumuksensa allekirjoituksellaan.

 

Esitietolomakkeeseen merkitään tiedot asiakkaan liikuntatottumuksista ja muista harrasteista, tiedot hoitotapahtuman kannalta oleellisista sairauksista ja terveydentilasta ja hoidon tavoitteesta sekä koulutetun hierojan täyttämät tutkimustiedot, hoitosuunnitelman ja toteutuneiden hoitojen tiedot. 

 

Ajanvarausjärjestelmä toimii internetpohjaisesti Vekomi Oy:n www-sivuilla www.pumpulipoiju.fi. Ajanvarausjärjestelmä sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, ajanvarauksen päivämäärän, kellonajan, ajanvarauksen keston, varatun hoidon ja sen hinnan ja kenelle aika on varattu sekä varaamispäivän. Varaustapahtuman jälkeen järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostivahvistuksen varauksesta asiakkaalle ja hoitohenkilölle, jolle aika on varattu sekä muistutusviestin vuorokautta ennen.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot sekä tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖN MUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) ja henkilökunnalla ja terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitovelvollisuus kaikkeen asiakkaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

 

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan yksilöidyllä suostumuksella taikka mikäli asiasta on laissa nimenomaisesti erikseen säädetty. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

 

Silloin, kun tietojen luovutus edellyttää asiakkaan suostumusta, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastiedot/potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Tietoja ei saa luovuttaa sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. 

Asiakastietoja/potilastietoja saa käyttää ainoastaan asianosaisen asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin asiakkaan suostumuksella.

 

Manuaaliset asiakastiedot/potilastiedot (Hieronnan esitietolomakkeet) säilytetään valvonnan alaisina asiakaskansioissa, jotka säilytetään lukollisessa arkistokaapissa Hieroja Mintun toimitiloissa. Kansiossa oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan hoitosuhteessa olevilla työntekijöillä.

 

Internetpohjaiseen ajanvarausjärjestelmään tallentuvat ajanvarauksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Ajanvarauskalenteria käytetään tietokoneella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Lisäksi ajanvarausohjelmaan kirjautumisessa edellytetään käyttäjäkohtaista tunnusta ja salasanaa. 

 

Tietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Ajanvarausjärjestelmään tallennetut tiedot voidaan asiakkaan pyynnöstä oikaista, muuttaa, täydentää tai poistaa kirjallisella pyynnöllä. 

 

Esitietolomakkeessa olevat potilastiedot säilytetään lain edellyttämällä tavalla.

 

Ota yhteyttä Pumpulipoijun asiakaspalveluun osoitteessa minttu@pumpulipoiju.fi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?